søndag 28. januar 2018

ADAM OG EVA OG EPLET

Glimt fra Syndefallet
Tekst Ronald Grambo
Freely after Michelangelo -
handdraw and digital drawing with wallpaper layers.
Mette N Pellerud  - februar 2017
Historien om Adam og Eva kjenner de fleste i vår kulturkrets. Den forekommer i Det gamle testamentet. Navnet Eva betyr den som lever/puster/ den som gir liv, og Adam betyr menneske. I oppslagsbøker kan en støte på en annen forklaring, nemlig at Adam betyr jord, visstnok rød jord. I dag ser det ut til at denne tolkningen blir avvist av forskere.
Dette paret levde bokstavelig talt i en paradisisk tilstand. 

Gud hadde plassert dem i den idylliske hagen. De kjente ikke til bekymringer. Og de befant seg i en tilstand av uvitenhet. De var nakne i sin uskyld.

Men så kom den ondsinnede slangen og lokket dem til å spise av frukten som hang i Kunnskapens tre. Denne slangen er blitt tolket som selveste Satan. Ellers i Midt-Østen var slangen oppfattet som symbol på klokskap, men her er den et eksempel på fordervelse og elendighet.Det nevnes ikke i Bibelen hvilken frukt som blir spist.. Folk har ment at det har vært et eple. Det fins utallige malerier, tegninger og andre bildeframstillinger som viser hvorledes Eva gir Adam eplet å spise.
Det er nok ikke tilfellet at dette var den fatale frukten som ble fortært i paradisets hage.
Epletrær fantes ikke i den epoken paradismyten ble skapt, det vil si mellom 4000 og 3000 år siden. Når dette trekket er trengt inn i folks bevissthet, må det bero på at eplet har vært symbol på fruktbarhet.

Det må sannsynligvis ha dreid seg om en fiken og et fikentre. Det er funnet fossiler av fikener fra yngre steinalder i en landsby i Jordandalen. Fikentrær er stedegne i Midtøsten.
Etter å ha spist denne frukten fra Kunnskapens tre, ble de skamfulle over sin nakenhet og dekket seg til. Adam og Eva var til å begynne med begavet med udødelighet, men denne overtredelsen av Guds befaling førte til at døden kom inn i tilværelsen. De ble utdrevet av udødelighetens hage som straff for oppsetsigheten deres.

Denne myten forteller videre hvorfor menneskene må slite i sitt ansikts sved og hvorfor kvinner må føde i smerte.
Paradiset kalles også Edens hage. Eden betyr en innhegnet hage med frukttrær. Det kan også bety et avgrenset jaktterreng.

Mange lærde i middelalderen og senere har ment at paradiset må ha ligget på et eller annet geografisk avgrenset sted på kloden. Sjøfarerne på denne tiden var stadig på leting etter denne egnen som var så mye omtalt.
Columbus trodde at Paradiset lå syd for ekvator, sannsynligvis på toppen av et fjell. Andre mente at Edens hage lå i Etiopia, som ble styrt av den gåtefulle. Presten John. Middelalderens lærde var opptatt av denne skikkelsen og det hemmelige, mystiske riket hans. Det ble også hevdet at Paradis lå i det som kaltes kongeriket Kush, det vil si i det nåværende Sudan.
Paradismyten i Det gamle testamente kan ha blitt fortalt muntlig i generasjoner før den ble fiksert skriftlig. I løpet av den tiden kan myten ha endret seg noe fra sin opprinnelige form.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar