fredag 4. august 2017

Transplantatio morborum

Tekst Ronald Grambo

For noen uker siden ble emnet eller temaet tanntreet nevnt for meg på Facebook.

Så;

Hvis en led av tannverk, skulle en skjære en liten kvist av et piletre og stikke den syke tanna med den. Deretter skal en pode inn denne kvisten i treet. Å plugge sykdom inn i et levende tre kjenner vi allerede fra antikken.

Denne metoden for å kvitte seg med tannverk ble brukt av de gamle etruskerne.
En kunne stikke tanna til blods med flisa og sette den tilbake i treet, dekke den til med barken og binde dette fast. Det er også blitt sagt at en på denne måten overfører tannverken til det overnaturlige vesenet som holder til i treet. Dette forekommer meg å være litt tvilsomt.

I Norge og Sverige har en tenkt at tannverken skulle riktig gro inn i treet når en overfører den ved hjelp av en liten kvist eller flis.Dette gjelder for øvrig også i Tyskland. Denne måten å bli kvitt tannverk på har blitt anvendt helt til moderne tid.
Det gjelder om å finne et tre som ligger avsides og langt unna folk. Det skal fremdeles stå trær fulle av tannverk. Den som kommer i skade for å hogge ned et sånt tre, vil få all tannverken i treet overført til seg selv. 

Hvilken skjebne! 
De fleste tror at slike tannverktrær etter hvert visner og dør. Denne metoden kalles med et faguttrykk transplantatio morborum (overføring av det onde).
Digital tegning og manipulasjon ("Helvetes vondt"!)
 - Mette Pellerud 2017

Indexside for folkeminne

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar