søndag 12. november 2017

Folkloristics


I dag slo jeg opp i Store norske leksikon på ordet folklore på internett. Der kan en lese seg til at i Norge ble folklore kalt folkeminner,og det er riktig. Ordet folklore ble laget av W.J.Thoms i 1845 og var ment å avløse termen popular antiquities.
Ordet folk er jo folk på norsk, mens lore betyr kunnskap. Dette leksikonet kan fortelle oss at på tysk kalles folkeminner for Volkskunde. Det er vel bare delvis korrekt. Mens folkeminner som fag i Norge omfattet den åndelige delen av tradisjonen, omfatter Volkskunde både den materielle og den immaterielle delen av folkekulturformene. I Sverige er etnologifaget innrettet slik at det omfatter både den materielle og den immaterielle delen av folkekulturen. Det fantes en gang i verden et fag som kun befattet seg med den åndelige delen av faget, nemlig i Uppsala. Dag Strömbäck var nok den siste som innehadde den lærestolen. Ordet folkeminne var gjeldende da jeg studerte dette faget en gang i urtiden under Knut Liestøl. Jeg har aldri helt likt betegnelsen.
Uansett anvendes i dag folkloristikk om faget som en tillempning av det engelsk-amerikanske folkloristics. Dette ordet tror jeg ble lansert av den amerikanske professoren Bruce Jackson (rett meg, hvis jeg i farten erindrer feil). Folk flest skjønner ikke hva ordet betyr.
Dette var dagens ordkløveri for de meget spesielt interesserte, sannsynligvis to-tre folklorister blant mine Facebook-venner!!!

Skrevet 4.09.2017 kl 12.31
Ronald Grambo

LInker
https://en.wikipedia.org/wiki/William_Thoms#/media/File:William_thoms.jpgIngen kommentarer:

Legg inn en kommentar