tirsdag 9. januar 2018

Syv års ulykke

"Å se seg selv i knust speil" - tegning og manipulasjon
av Mette Pellerud 2018
Å knuse et speil betyr syv års ulykke. 

Tekst Roanld Grambo
Dette er en forestilling som ennå lever i folks bevissthet. Dette kan være følgende årsak: Man mente at speilbildet var ens egen sjel. Når speilet ble ødelagt, tok sjelen skade av denne ulykken. Dette kunne også innebære snarlig død eller at en ikke slapp inn i himmelen, når den tiden var inne.
Ulykken kan likevel avverges, hvis en samler alle glassbitene og kaster dem i en elv. Hvis en studerer sitt eget speilbilde i skinnet fra et stearinlys, vil en snart dø.
I mange land tildekkes speilet ved dødsfall. Den som ser seg selv i speilet ved en slik anledning, vil selv dø. Speilet er veldig ofte knyttet til døden i europeisk og noen ganger i asiatisk tradisjon.


Tilbake til index

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar