torsdag 27. oktober 2016

HALLOWEEN

Tekst Ronald Grambo

Halloween er allehelgensaften, natten før allehelgensdag eller helgemesse.

Denne aftenen er knyttet til gjengangere, grinende skjeletter, flaggermus og svarte katter. Dette skaper uhyggestemning! Dessuten har man i de engelsktalende landene den såkalte Jack o'lantern (Jack med lykta). Det er et ansikt skåret ut av et gresskar med lys inni.

Denne figuren opptrådte først på 1800-tallet i Irland og det skotske høylandet.       Den ble nok opprinnelig oppfattet som et nålys som en kan se på myrene der vegetabilene råtner. Dette varslet død.

Allehelgensaften og allehelgensdag er viet til martyrene som døde for kristendommens sak eller som har ført et eksemplarisk liv.
Men dette er vanskelig å se i dag. Nå kan en iaktta forkledde skikkelser som bærer maske for på den måten å sikre seg mot å få sin identitet avslørt. Som kjent går de omkring fra hus til hus og ber om godterier. Det for det meste barn som foretar denne vandringen.
Denne skikken med å gå omkring forkledt og tilsynelatende ugjenkjennelig stammer nok fra det 16.århundret. Da nevnes det for første gang i Irland.
Den katolske kirken har alltid praktisert den strategien å forsøke å kristeliggjøre hedenske skikker for å få bukt med dem. Det klart e kirkens menn ikke alltid å gjennomføre helt og holdent, og resultatet kunne bli at en stod overfor en blanding av katolisisme og rester av førkristne trosformer og skikker.

Allehelgensdag ble innstiftet av pave Bonifacius i det 7.århundret.
Opprinnelig var denne dagen 13.mai, men Gregorius III fastsatte dagen til novemberdatoen.

Allehelgensdag var opprinnelig en eldgammel, keltisk høsttakkefest.
En feiret at avlingene var kommet i hus. Denne perioden dannet en overgang til den mørke og triste vinteren. Og nettopp på denne tiden åpnet portene til underverdenen seg. Alle slags demoner føyk omkring husnåvene, særlig gjengangere.
At så mange gjenferd fòr omkring i denne spesielle perioden, tyder på at denne festen også var en høytid viet de døde. Dette er i alle fall en oppfatning blant flere forskere som har befattet seg med denne problematikken.

Dyrkingen av den irske dødsguden Samhain kommer også inn i sammenhengen. Dessuten kan romerske fruktbarhetsfester til ære for gudinnen Pomona ha gjort seg gjeldende. Hun var gudinne for frukt, frukttrær og frukthager.
De britiske øyer var jo under romersk styre i omkring 300 år.
Det er skrevet ganske mye om den historiske og religiøse bakgrunnen for Halloween, men flere av kildene til rådighet er usikre, fordi de bygger på sagn og myter..


Halloween
"Du skal tåle litt vind, av Mette P"

Press for fullformat- firkant i høyre hjørnet.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar