lørdag 26. november 2016

JULENISSEN

TEKST AV RONALD GRAMBO

Julenissen er identisk med biskop Nikolaus. Han levde i det fjerde århundret etter Kristus. Han var en Guds mann fra Myra i Lykia i Anatolia.
Det er knyttet mange legender til hans liv og virke.
I middelalderen ble han viden kjent for sin gavmildhet. 
Han var skytspatron for sjøfolk, barn, handelsfolk, pantelånere og mange andre yrkesutøvere.

Han forekommer i utrolig mange bildeframstillinger. Det finnes en mengde sagn om ham.
En av de mest kjente forteller at han reddet tre jenter fra prostitusjon ved å kaste tre sekker med gull gjennom et vindu om natta, slik at de fikk medgift til å inngå ekteskap.


Utkast til illustrasjon i 5" mobilskjerm
og manipulasjon i egnet programvare -  Mette Pellerud november 2016

Dessuten gjenopplivet han tre myrdede barn som var gjemt i en tønne med saltlake. Dette er kan hende den mest kjente fortellingen om ham.
Han berget også sjømenn som hadde kullseilt utenfor
 den lykiske kysten.

Det ble fortalt at han deltok i det berømte kirkemøtet i Nikea i 325, men det har intet historisk fundament.

Det ble reist kirker til hans ære over alt i Europa. Det ser ut til at han var særdeles populær i Øst-Europa.

Se på julenissedrakten: Staven hans er erbiskopens hyrdestav. Hetten hans er biskopmitraen. Den røde kappen fører tanken hen på messehagelen.

I de engelsktalende områdene kalles han Santa Claus. Navnet Claus er en forkortelse av Nikolaus. Denne betegnelsen kommer via Amerika fra den nederlandske dialektformen Sinte Klaas. Her må vi erindre oss at innvandrede nederlendere på 1600-tallet holdt til i Manhattan, men de kalte området for Nye Amsterdam.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar