lørdag 3. desember 2016

ØLBRYGGING

Tekst av Ronald Grambo

BOSCH, Hieronymus
Allegory of Gluttony and Lust-
Oil on panel, 36 x 32 cm
Yale University Art Gallery, New Haven
Til jul skulle det brygges øl. Dette var påbudt i det gamle norrøne landskapslovverket.
Den som unnlot å brygge til jul, ville bli bøtelagt og måtte til og med skrifte sin synd i kirken. Der det bare var to mennesker, måtte de likevel gå sammen om ølbryggingen. Dette kaltes samburdarøl.
Folk var pålagt av de kirkelige myndighetene å drikke øl til ære for Jomfru Maria, Kristus og Den hellige ånd.
De kunne også drikke for andre hellige personer. Dette skjedde ikke bare hjemme, men også i håndverkersammenslutningene, det vil si gildene. Dette er kristeliggjøring av en gammel, hedensk skikk.
I den hedenske norrøne tiden drev en med bloting i hovene ved de store høytidene, som f.eks. juleperioden. De spiste kokt hestekjøtt og drakk øl.
Her på Østlandet ble det brukt bygg til ølbryggingen. En mente at bygg var "kvikt", fordi det tok hurtig gjæring.

Øl var viktig ved gravferder. De fleste har nok hørt om gravøl. Dessuten ble det gjerne brygget øl eller drukket øl ved fødsel. Festligheter i den anledning kalles barsel, det vil si barnsøl.

I middelalderen og senere var det kvinnene som festet og drakk øl for å feire den nye borger. Menn fikk ikke adgang til disse tilstelningene. Dette bevitnes i bl.a. i danske middelalderballader. Hvis en mann våget seg inn til kvinnene som hadde barselfeiring, kunne han risikere å få en flokk rasende furier på nakken!
En bør erindre seg at ølet er et konsentrat av kornet. På en magisk måte gir ølet styrke til de som drikker det. I norrøn tid var ølet et virkemiddel til å komme i en ekstatisk sinnstilstand, slik at de kunne nærme seg guddommene.
I eldre tid var det tale om smakstilsetninger, f.eks. or, bar av brisk, kvister av pors og liknende.
Det kunne komme giftstoffer i maltet, f.eks. ugras. Da ble bryggingen mislykket, og en fikk elendig skvip, som smakte vondt og ga både mageonde og sterk hodepine.

Ølbrygging er en gammel kunst. En brygget øl allerede 5000 år før Kristus både i Egypt og Mesopotamia. En steintavle fra det gamle Sumer viser at de stakk et siv i en bolle og drakk øl gjennom det.

Hos de gamle germanerne var gaver først og fremst det som kunne skjenkes, for det meste øl. I vår moderne tid bruker en ofte ordet skjenke i stedet for å gi, selv om det ikke dreier seg om øl eller vin. Den gamle språkbruken henger igjen.

Linker
Illustrasjonen ovenfor er hentet fra http://www.wga.hu/index1.html 
Illustrasjonen er et fragment av et tredelt alterbilde:  "the Ship of Fools" hvor en del er borte og alle symboliserer sannsynligvis fråtseri.
Mer om innholdhttps://en.wikipedia.org/wiki/Ship_of_Fools_(painting)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar