lørdag 4. februar 2017

SVARTEBOKA

Tekst Ronald Grambo
Illustrasjon Mette Nordahl Pellerud 

Det fins registrert ca. 200 svartebøker i Norge. Sannsynligvis kan det ligge noen uregistrerte rundt om på gårdene og kan hende i noen arkiver. Disse bøkene inneholder trollformler, djevelbesvergelser både på norsk og latin, og rasjonelle legeresepter. Enkelte prester eide en slik bok, nettopp fordi det fantes fornuftige legeråd der.
Men hvordan skal en få fatt på denne boka?
Et råd er å gå til en korsvei en torsdags kveld, eller en høytidsdag ved midnattstider. Hvis en ikke sa ett ord, ikke lo eller bråket og tøyset, ville selve djevelen dukke opp med boka under armen.

Men han ville ikke overreke den uten videre. Først måtte man skrive sitt navn med eget blod på et dokument som djevelen tok frem. Blodet er som kjent bærer av sjelen. Når en hadde underskrevet, var kontrakten i orden, og den var juridisk bindende.
Men den som underskrev, ville tilhøre djevelen og havne i helvete etter døden, hvis han da ikke hentet mannen tidligere.

Dette er en slags djevelpakt. Mange har inngått pakt med djevelen i følge tradisjonelle beretninger. Den mest kjente må vel være Johannes Faust, som Goethe skrev om i sitt store skuespill i to deler.
Best å ha en personlig svartebok ANNO 2017.
Mette Nordahl Pellerud


TILBAKE

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar