torsdag 29. september 2016

Folkeminne

Hva er folkeminne?

Tekst og akvarell - Mette Nordahl Pellerud

Her har vi en folkeminnegransker på veg til arbeidet i Oslo.


Hva kommer inn under begrepet folkeminne?

Hva er en folkeminnegransker?

Undre meg på! Undring er en fin ting, den fremmer læring. Jeg får sterkt behov for å definere hva folkeminne er, og håper jeg med mitt bidrag til å publisere Ronalds skrifter kan få et svar som kan deles. For egen del gir historiene fra Ronalds tastatur mye glede, oppdagelser og er en inspirasjon til å koble billedkunst i historisk perspektiv for meg. Historiene gir meg også indre bilder som jeg gjerne vil skildre på mitt vis. Vi er enige om å dele historiene med lesere og seere.
Om tegningen
Det var i årene 1991-94 jeg var del av kulturen som preger pendlere på veg til toget og gjerne til sin plass i togvogna. 
Du ser en folkeminnegransker på veg til toget fra Kongsvinger kl.5.50 om morgenen en tidlig marsdag på glattisen nedover Lia der han bor. Slik husker jeg det tilbake i min tid som pendler til Oslo. Han gikk føre, og jeg etter i grålysingen. 
Han heter Ronald Grambo. 

Mette Nordahl Pellerud
LINKER til SIDER 3.02.17 
 1    Presentasjon - her
 2    Skjegget
 3    Svart 
 4    Slaraffenland 
  6    Folkloristics
 7    Halloween
 9    Julenissen
10   Ølbrygging
11   Luciadagen
15   Vampyrer
17   Varulven
19   Svarteboka
22   Tannverk
25   Nordlyset
26   Mara
27   Straffestedet
29   Bier
30   Nario
31   Ufarsin
32   Likvaker og dans
34   Korsveien 
35   Eros 
36    Sju års ulykke
37   Tarantella
38   Påskeharen

39   Dystetromma  

40  Limosinen og døden 
41  Når liket blør                                                                                         
Linker til www
Link til : Test  http://folkeminne.blogspot.no/
             Folkeminne på wikipedia
             Om Ronald Grambo

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar